Örökségvédelem - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. | NÖF
OH1A4184

Örökségvédelem

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által vagyonkezelt állami tulajdonú várak és kastélyok, örökségi helyszínek hazánk műemlékállományának, műemlékvédelmi, művészettörténeti, kultúr- és művelődéstörténeti szempontból legjelentősebb együttesei. Az intézmény gondjaira bízott örökségi értékek megőrzéséhez, fenntartásához, üzemeltetéséhez, értékközpontú fejlesztéséhez alapvetően szükséges a megfelelő műemlékszakmai háttér, amelyet a NÖF Nonprofit Kft – részben a korábbi kulturális örökségvédelmi szervezetek átalakulását követő jogutódlásnak köszönhetően – a területen több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégákból álló szakmai bázis fenntartásával biztosít.

 

Az intézmény Műemlékfejlesztési Főosztályán dolgozó művészettörténész kutató, építész, tájépítész munkatársaink részt vesznek a kormány kiemelt kulturális örökségvédelmi programjainak, köztük az egyik legjelentősebb, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram tudományos és műszaki előkészítésében és megvalósításában. Ezen kívül NÖF Nonprofit Kft vagyonkezelésében álló helyszínekkel kapcsolatban végzik a műszaki és tudományos feladatokat, valamint kulturális örökségi helyszíneket érintő fejlesztések esetén külső partnerek számára szolgáltatásként is végeznek építészeti, tájépítészeti, építéstörténeti és kerttörténeti kutatási és ezekkel kapcsolatos műemléki szakértői tevékenységet.

 

Feladatellátása keretében a főosztály tudományos kutatást, műszaki állapotvizsgálatot, funkcionális elemzést készít, fenntartható hasznosítási modellek kidolgozását segítő hosszútávú koncepciót fogalmaz meg az örökségi értékek figyelembevételével. Műemléki helyreállításokhoz és fejlesztésekhez végzi a helyszíni kutatásokat, a tudományos előkészítési feladatokat, építéstörténeti és kerttörténeti tudományos dokumentációt, engedélyezési és kiviteli terveket készít, kurátori feladatot lát el valamint biztosítja a megvalósítás során szükséges szakmai kontrollt. Az intézmény vagyonkezelésében álló helyszínek épületeinek, épített elemeinek tájépítészeti együtteseinek fenntartási feladataihoz meghatározza az állagmegóvási beavatkozásokat, és elkészíti a szükséges tudományos és műszaki dokumentációkat. Gyűjti és gondozza a vagyonkezelésében álló helyszínekre, azok történetére vonatkozó forrásokat, egyéb történeti és műszaki szempontból releváns adatokat, dokumentációkat; dokumentálja a rábízott műemlékek, műemlékegyüttesek, történeti kertek állapotát.  

 

Szakmai tapasztalatai alapján részt vesz a helyreállítások során alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek és protokollok elkészítésében, szakmai eredményeit publikálja és szakmai fórumokon osztja meg. Kollégáink mindannyian elkötelezetten dolgoznak annak érdekében, hogy munkájukkal biztosítsák a ránk bízott helyszínek kulturális örökségi értékeinek megőrzését a jövő generációi számára.