Bemutatkozás - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. | NÖF

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

MISSZIÓNK

Épített örökségeink minden téglája múltunk egy-egy darabját őrzi. Mi a NÖF-nél elkötelezetten dolgozunk műemlékeink megóvásáért, hiteles megújulásáért és azért, hogy megmentett örökségi helyszíneink olyan turisztikai vonzerővé váljanak, amelyeket minden évszakban érdemes felkeresni.

Szerezzen felejthetetlen élményeket váraink, kastélyaink és további izgalmas műemléképületeink meglátogatásával!


RÓLUNK

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. az országos kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására jött létre. Célunk a műemléki védelem alatt álló épületek fenntartható hasznosítása, közreműködés azok fejlesztésében, felújításában. További kiemelt feladatunk a látogatók számára vonzó tartalommal megtölteni műemléki helyszíneinket.

A hazai épített örökségvédelem aktív szereplőjeként, több mint 50 műemléki védettségű épületet üzemeltetünk. Portfóliónkban az épített örökségeink megóvására irányuló fejlesztések mellett kiemelt állami beruházások is megtalálhatóak.
Feladataink közé tartozik az európai uniós és hazai források által támogatott, kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozása, megvalósítása, koordinálása, a kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok és projektek fejlesztési feladatainak ellátása. További kiemelten fontos tevékenységünk a cégportfólióba tartozó műemléki helyszínek pályázatok útján megvalósult fejlesztéseinek fenntartása.

A NÖF koordinációjában valósulnak meg a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram fejlesztései. Ennek keretében Magyarország Kormánya és az Európai Unió által biztosított támogatások révén országszerte 30 műemlék – 18 kastély és 12 vár esetében jelentős rekonstrukciós és állagvédelmi beruházások kezdődnek és folytatódnak a következő években. Célunk, hogy a kulturális örökségvédelem jegyében ne csupán külsőleg és belsőleg újuljanak meg az épületek, hanem azokat változatos programokkal és rendezvényekkel tegyük élővé.

A Magyar Állam nevében a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlója a Miniszterelnökség, amelynek képviseletében a tulajdonosi jogokat a Közigazgatási Államtitkár, a szakmai irányítását a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár látja el.


VAGYONKEZELÉS

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által vagyonkezelt állami tulajdonú várak és kastélyok, örökségi helyszínek hazánk műemlékállományának, műemlékvédelmi, művészettörténeti, kultúr- és művelődéstörténeti szempontból legjelentősebb együttesei. Az intézmény gondjaira bízott örökségi értékek megőrzéséhez, fenntartásához, üzemeltetéséhez, értékközpontú fejlesztéséhez alapvetően szükséges a megfelelő műemlékszakmai háttér, amelyet a NÖF Nonprofit Kft. a területen több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégákból álló szakmai bázis fenntartásával biztosít.
Az intézményben dolgozó művészettörténész kutató, építész, tájépítész munkatársaink részt vesznek a kormány kiemelt kulturális örökségvédelmi programjainak, köztük az egyik legjelentősebb, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram tudományos és műszaki előkészítésében és megvalósításában. Ezen kívül NÖF Nonprofit Kft. vagyonkezelésében álló helyszínekkel kapcsolatban végzik a műszaki és tudományos feladatokat, valamint kulturális örökségi helyszíneket érintő fejlesztések esetén külső partnerek számára szolgáltatásként is végeznek építészeti, tájépítészeti, építéstörténeti és kerttörténeti kutatási és ezekkel kapcsolatos műemléki szakértői tevékenységet.
Feladatellátása keretében szakértő munkatársak kutatást, műszaki állapotvizsgálatot, funkcionális elemzést készítenek, fenntartható hasznosítási modellek kidolgozását segítő hosszútávú koncepciót fogalmaznak meg az örökségi értékek figyelembevételével. Műemléki helyreállításokhoz és fejlesztésekhez végzi a helyszíni kutatásokat, a tudományos előkészítési feladatokat, építéstörténeti és kerttörténeti tudományos dokumentációt, engedélyezési és kiviteli terveket készít, kurátori feladatot lát el, valamint biztosítja a megvalósítás során szükséges szakmai kontrollt.
Az intézmény vagyonkezelésében álló helyszínek épületeinek, épített elemeinek tájépítészeti együtteseinek fenntartási feladataihoz meghatározza az állagmegóvási beavatkozásokat, elkészíti a szükséges tudományos és műszaki dokumentációkat. Gyűjti és gondozza a vagyonkezelésében álló helyszínekre, azok történetére vonatkozó forrásokat, egyéb történeti és műszaki szempontból releváns adatokat, dokumentációkat. Dokumentálja a rábízott műemlékek, műemlékegyüttesek, történeti kertek állapotát. Szakmai tapasztalatai alapján részt vesz a helyreállítások során alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek és protokollok elkészítésében, szakmai eredményeit publikálja és szakmai fórumokon osztja meg.

Kollégáink mindannyian elkötelezetten dolgoznak annak érdekében, hogy munkájukkal biztosítsák az intézményre bízott helyszínek kulturális örökségi értékeinek megőrzését a jövő generációi számára.

 

NÖF Nkft. vagyonkezelésében lévő helyszínek:

Acsa, Prónay-kastély
Aszód, Régi Podmaninczky-kastély
Aszód, újabb Podmaninczky-kastély, majd Széchenyi kastély
Bajna, Sándor-Metternich-kastély
Csákvár, Esterházy-kastély
Dabronc, Szegedy-kastély
Dabronc, Szegedy-kúria
Dég, Festetics-kastély
Dégi vadászház
Dénesfa, Cziráky-kastély
Doba, Erdődy-kastély
Dömös, Prépostsági romok
Dörgicse, romok (Alsó-,Felső- és Kis-Dörgicse)
Edelény, Edelény kastélysziget
Fáj, Fáy kastély
Füzérradvány, Károlyi kastély
Gyömrő, Teleky kastély
Hódmezővásárhely, Makó u. iroda/műhely
Hollókő, Vendégház
Iszkaszentgyörgy, Amádé Bajzáth Pappenheim kastély
Jánosháza, Erdődy-Choron kastély
Komlódtótfalu, Becsky kúria
Lovasberény, Cziráky kastéy
Majk, Kamalduli remeteség
Mihályi, Döry kastély
Nádasladány, Nádasdy kastély
Nagyvázsony, Kinizsi vár
Ozora, Pipo várkastély
Oroszlány-Vértesszentkereszt, Bencés apátság kolostor, rom
Pécel, Ráday kastély és márványistálló
Pécs, Idrisz baba Türbe
Pécs, Jakováli Hasszán Dzsámi
Pilis, Beleznay Nyáry kastély
Sirok, Tájház (népi műemlék lakóház) és vár
Somogysárd, Somssich kastély
Somogyvár, Szt. László Nemzeti Emlékhely Látogatókp.
Soponya, Zichy kastély
Sopron, Új utca 16. Vendégház
Sopronhorpács, Széchenyi kastély
Sümeg, Püspöki palota

Sümeg, sümegi vár
Szabadkígyós, Wenckheim kastély
Szany, Püspöki palota
Szécsény-Benczúrfalva Benczúr kúria
Tiszadob, Andrássy kastély
Tata, Eszterházy kastély
Tata, Pötörke Malom
Tuzsér, Lónyay kastély
Váchartyán, Rudnay kastély
Vassurány, Schlison kastély
Veszprém, Gyulafirátót, kolostor rom, Házgyár u. 1.
Visegrád, Fő utca 91., Fő utca 93., Szentgyörgypuszta őrtorony
Zsira, Rimanóczy kastély
Szigetvári vár